Ankara Danışmanlık Temsilcilik Yayın Eğitim Turizm İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.; Türk Dışticaret Vakfı (TDV), Dünya Türk İşadamları Vakfı (DÜTİV) ve gerçek kişiler tarafından 2000 yılında, hizmet sektöründe görev yapmak üzere kurulmuş bir Anonim Şirket’tir. Kısaca “Ankara Ofis” olarak anılmaktadır
Ankara Ofis’in kurulması fikri, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren firmaların spesifik konulardaki soru ve sorunlarını karşılamakta yaşadıkları güçlükler ile Türkiye’de geçici olarak ofis kurma gibi istemleri ve bu hizmetlerin kaliteli bir şekilde görülmesindeki boşluğun saptanması nedeniyle doğmuştur
Yerli ve yabancı firmaların yurt içinde temsilciliğini üstlenmek, onlara ofis imkanı sunmak, Ankara ve Türkiye’nin diğer kentlerinde yapacakları temas ve faaliyetleri organize etmek, talepleri halinde uzman danışmanlar tahsis temek gibi faaliyetler amaçlarımız içindedir.
Ayrıca, yerli ve yabancı firmaların büyük gereksinim duyduğu
Yatırım ve ticaret,
Bu alanlardaki operasyonel işlemler ile teşvikler ve devlet yardımları,
Joint-venture ve benzeri işbirliklerinin, çeşitli şekillerde ve boyutlarda formatlanması,
Firma satın alınması, gibi konulardaki;
Teknik,
Hukuki ve
Ekonomik
danışmanlık gereksinimlerinin tümünü tek bir çatı altında karşılayarak ülkemizde bu alanda büyük ölçüde eksikliği hissedilen bu hizmet türünü
Yetkili,
Yeterli ve
Kapsamalı
bir şekilde yürütmek de başlıca faaliyet amaçlarımızdandır.
Bunun yanında, dışticaretimizin ara eleman ve uzmanlaşmış personele olan ihtiyacının önemini ve büyüklüğünü dikkate alarak başlattığımız, başta “dışticaret eğitimi” olmak üzere, eğitim konusu da, özel önem verdiğimiz bir başka faaliyet alanımızdır.

Danışman Ekibi

Kadromuz

Mustafa DİK

Mali Müşavir

Murat Evirgen

Dış Ticaret Danışmanı

Hakan AKIN

Dış Ticaret Danışmanı

Ferhat AKYÜZ

Dış Ticaret Danışmanı

Cahit GÖKÇELİK

Gümrük Danışmanı

Gediz GÜLŞEN

Kambiyo - Finans Danışmanı